Entreprenadmaskiner

Att leasa entreprenadmaskiner är vanliga praxis inom bygg- och anläggningsbranschen samt andra sektorer som kräver tung utrustning för sina projekt.

Att hyra är fördelaktigt för korta projekt medan leasing är mera lämpad för långsiktigt behov och där man vill att ägandet ska övergå till det egna bolaget.

Vi på North62° hjälper dig att hitta den finansieringslösning som är optimal för din verksamhet utifrån dem behoven och det kreditutrymme som finns inom bolageten

entrepenadmaskiner

Det här kan du förvänta av oss

Långtidsavtal

Leasing av entreprenadmaskiner är mer lämpat för långsiktiga behov. Det innebär vanligtvis ett längre avtal, vanligtvis flera år.

Ägande

Vid leasing är du inte ägaren till maskinerna, men du har en längre period av brukande rättigheter. Efter leasingperiodens slut kan du vanligtvis välja att köpa utrustningen till ett förutbestämt pris.

Finansiella fördelar

Leasing kan ge finansiella fördelar, såsom att sprida ut kostnaden över tid och att undvika stora initiala kostnader. Dessutom kan leasingkostnader vara avdragsgilla som företagskostnader.

Flexibilitet

Leasingavtal kan vara mer flexibla än att köpa utrustning direkt. Du kan vanligtvis uppgradera till nyare modeller eller byta utrustning när ditt leasingavtal löper ut.

branschlösningar-north620003

Med oss som partner får du alltid