Industri

Att leasa och hyra industrimaskiner har många fördelar och något som fler och fler bolag upptäcker. Förutom den lägre initialkostnaden och skattefördelarna som hyra och leasing för med sig så finns möjligheten till teknisk uppdatering om behovet skulle uppstå.

Vidare kan underhåll och serviceavtal bakas in vilket minskar bördan av att hantera reparationer eller att utrusningen står still på grund av driftsstopp.

Det här kan du förvänta av oss

Få hjälp med att baka in serviceavtal

Industriutrustning är ofta komplexa och kräver därför regelbunden kontroll och service. Genom att baka in det i avtalet behöver verksamheten inte ta dyra kostnader för service utan kan sprida ut dem under hela perioden

Förmånliga försäkringar

Försäkring skyddar dig från att behöva betala stora summor pengar vid oväntade händelser, såsom olyckor. Vi på North 62° erbjuder alltid försäkring till samtliga våra industriavtal.

Skräddarsydda lösningar

Varje verksamhet är unik och som kund hos oss är det viktigt att de finansiella lösningarna är så optimerade som möjligt efter just din verksamhet.

branschlösningar-north620001

Med oss som partner får du alltid