Vanliga frågor och svar

Vill du veta mer?

Här får du svar på vanliga frågor kring leasing, hyra av utrustning samt mycket mer. Har du funderingar eller vill veta mer? Hör gärna av dig till oss.

Jag vill veta mer
 • Hur kan jag komma igång med er tjänst?

  Kontakta oss via telefon eller e-post så bokar vi tid för en personlig dialog kring dina behov och mål för ditt bolag. 

 • Kan jag leasa/hyra produkter från olika tillverkare genom er?

  Absolut. Det är du som kund som bestämmer vilken produkt och från vilken tillverkare du önskar finansieringshjälp, så löser vi resten. 

 • Vilka är kraven för att kvalificera sig för leasing?

  Kraven för leasing varierar beroende på tillgången och det specifika avtalet. Vanliga kriterier inkluderar kreditvärdighet, affärsplan och tillgångens värde. Läs mer om leasing här.

 • Vad är skillnaden mellan operationell leasing och finansiell leasing?

  Operationell leasing är vanligtvis kortare och fokuserar på användning, medan finansiell leasing är mer lik en form av köp där du ofta äger tillgången efter leasingperiodens slut.

 • Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

  Vi kan ge dig råd om hur du kan förbättra din kreditvärdighet men i regel gäller det att betala räkningar i tid, hålla en låg skuldsättning samt visa gröna siffror i verksamheten och inte bara nolltaxera. 

 • Hur kan jag få en offert för att hyra eller leasa en tillgång?

  Kontakta vårt team så hjälper vi dig att förstå dina behov och skapa en skräddarsydd offert baserad på den önskade tillgången och leasingperioden.

 • Kan ni erbjuda leasing för specialanpassad utrustning?

  Ja, vi kan skapa skräddarsydda leasingavtal för specialanpassad utrustning som möter dina unika behov och krav. Kontakta oss för mer information. 

 • Vad är restvärde?

  Restvärdet är det förväntade värdet på en tillgång vid slutet av en leasingperiod. När leasingperioden löper ut har leasingtagaren oftast möjlighet att köpa tillgången till dess restvärde eller förnya leasingavtalet, beroende på avtalets villkor och kundens önskemål. 

 • Hur sätts restvärdet?

  Restvärdet på en tillgång sätts vanligtvis genom en kombination av faktorer, inklusive tillgångens ursprungliga pris, förväntad återstående ekonomisk livslängd, förväntad värdefall över tid och marknadsförhållanden för liknande tillgångar. När ett leasingavtal upprättas diskuteras och bestäms restvärdet vanligtvis mellan leasinggivaren och den som leasar tillgången så att du som kund kan vara med och påverka restvärdet.